• banner

Ընկերության պատմություն

 • In 2006 The Establishment of Guangzhou Pengwei Arts’&Crafts Factory
  2006թ
  2006 թվականին Գուանչժոու Պենգվեի Արվեստների և Արհեստների Գործարանի հիմնումը
 • In 2007 Production are on the processing
  2007թ
  2007 թվականին արտադրությունը գտնվում է վերամշակման փուլում
 • In 2014 Attended the Canton Fair
  2014թ
  2014 թվականին մասնակցել է Կանտոնի տոնավաճառին
 • In 2017 The Establishment of Guangdong Pengwei Fine Chemical Co.,Ltd.
  2017թ
  2017 թվականին Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd.-ի հիմնումը:
 • In 2021 We are on the way
  2021 թ
  2021 թվականին մենք ճանապարհին ենք